Aanwijzingen met betrekking tot de privacybescherming

Op deze website nemen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij houden ons strikt aan de regels van de privacywetgeving. Persoonsgerelateerde gegevens worden op deze website uitsluitend vastgelegd voor zover dat vanuit technisch oogpunt of met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is. De verzamelde gegevens worden in geen geval verkocht of om andere redenen aan derden overgedragen dan de onder het punt “gebruikte webdiensten van derden” of in de beschrijvingen van de dataverwerking van onze formulieren genoemde redenen.

De navolgende verklaring biedt u een overzicht van de manier waarop de bescherming van uw gegevens gegarandeerd wordt en welke gegevens voor welke doeleinden verzameld worden.

Verantwoordelijke aanbieder in de zin van de privacywetgeving

Dr. Anja Chevalier Fabrikverkauf INTERVALL
Im Effels 4
D-52385 Nideggen
Tel.: +49(0)2427 – 6538
Fax: +49(0)2427 – 8324
u.zimmermann@intervall.de

Dataverwerking op deze internetpagina

Deze website verzamelt in haar serverlogbestanden automatisch informatie die uw browser aan de website doorgeeft. Dit zijn:

 • De opgeroepen pagina,
 • Het browsertype en de versie,
 • Het gebruikte besturingssysteem,
 • De verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
 • IP-adres en hostnaam van de computer die zich toegang verschaft,
 • Uurtijd van de serveraanvraag.

Deze gegevens kunnen wij niet herleiden tot specifieke personen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere databronnen en bovendien worden de data na een statistische analyse verwijderd.

Cookies

Deze internetpagina’s gebruiken op meerdere punten zogenaamde cookies. Deze dienen ervoor het aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer geplaatst worden en die in uw browser opgeslagen worden. De meeste van de gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies”.  Zij worden – afhankelijk van de instelling van uw browser – na uw bezoek aan de website automatisch verwijderd. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen.

Cookies worden door de exploitant van deze website niet in verband gebracht met persoonlijke gegevens. Uitzonderingen op deze regeling gelden uitsluitend in gevallen - en in overeenstemming met § 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO - waarin dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van de exploitant van deze website te beschermen.

Formulier voor bestellingen in de webshop:

Wanneer u bestellingen plaatst in onze online shop, moet u er - voordat u de bestelling indient - mee akkoord gaan dat uw ingevoerde gegevens voor deze specifieke doeleinden worden verwerkt.  Wij bieden u hier een korte toelichting wat met uw gegevens gebeurt:

Alle door u ingevoerde gegevens worden bij de indiening van de bestelling via e-mail naar ons verzonden en in een protocolbestand op de webserver opgeslagen. Dit protocolbestand wordt alleen bij behoefte geanalyseerd en wordt 14 dagen na verzending van uw bericht automatisch gewist. Verder wordt uw bestelling in een database opgeslagen waar deze gegevens bewaard worden tot de wettelijke bewaartermijnen afgelopen zijn.

Tijdens het bestelproces moeten de volgende gegevens door u ingevoerd worden:

 • De gekozen producten (uw “winkelmandje”),
 • De aanspreektitel,
 • Voornaam en achternaam,
 • Uw adres (bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land),
 • Telefoonnummer voor eventuele navraag,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens.

Optioneel kunt u uw bestelling met de volgende informatie completeren:

 • Bedrijf/bedrijfsnaam,
 • Een vermelding of u reeds klant bent bij ons en zo ja onder welke klantnummer,
 • Een afwijkend afleveradres (bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land),

Betaalwijzen en providers van betaaldiensten:

Betaalwijze “PayPal”:

Bij selectie van deze betaalwijze worden nu bestelgegevens doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. U heeft daarvoor een actief PayPal-account nodig. Via de privacyregelingen van PayPal kunt u zich hierover in detail informeren: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Betaalwijze “creditcard”

Wij handelen de betaling via creditcard af via het E-Payment-System “Sparkassen-Internetkasse”, waarbij de betalingen door de BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main worden verwerkt. U kunt de privacyregelingen van de Sparkasse onder https://www.sparkasse.de/datenschutz.html bekijken. De regelingen betreffende de privacybescherming bij BS PAYONE GmbH vindt u onder het internetadres https://www.bs-card-service.com/de/datenschutz/.

Verwerking van de gegevens:

Wij gebruiken de door u tijdens het bestelproces ingevoerde gegevens uitsluitend voor de bewerking van uw bestelling. Bovendien worden deze gegevens uitsluitend beschikbaar gesteld aan een beperkt aantal medewerkers die belast zijn met de afhandeling van bestellingen. Deze gegevens worden niet automatisch doorgegeven aan derden en worden alleen dan doorgegeven, wanneer het voor de bewerking van de aanvraag absoluut noodzakelijk is (bijv. doorgifte van het afleveradres aan een vervoerder).

Formulier dealer zoekfunctie

Bij gebruik van het formulier voor de dealerzoekfunctie moet u er - voordat u een aanvraag verzendt - mee akkoord gaan dat uw ingevoerde gegevens voor dit specifieke doel worden verwerkt. Wij bieden u hier een korte toelichting wat met uw gegevens gebeurt:

Alle door u ingevoerde gegevens worden bij de indiening van de aanvraag door onze webserver via e-mail naar ons verzonden en in een protocolbestand op de webserver opgeslagen. Dit protocolbestand wordt alleen bij behoefte geanalyseerd en wordt 14 dagen na verzending van uw bericht automatisch gewist. Verder wordt uw aanvraag in een database opgeslagen waar deze gegevens bewaard worden tot de wettelijke bewaartermijnen afgelopen zijn.

Voor de bewerking van de aanvraag moeten de volgende gegevens door u ingevoerd worden:

 • Postcode,
 • Land,
 • Uw e-mailadres,
 • Productselectie,
 • Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens.

Als optie kunt u tegelijk met uw aanvraag ook eventuele productinformatie aanvragen. U dient uw aanvraag dan te completeren met de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam,
 • Adres (bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land),

Verwerking van de gegevens:

Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor de bewerking van uw aanvraag. Bovendien worden deze gegevens uitsluitend beschikbaar gesteld aan een beperkt aantal medewerkers die belast zijn met de afhandeling van dealeraanvragen. Deze gegevens worden niet automatisch doorgegeven aan derden en worden alleen dan doorgegeven, wanneer extra productinformatie wordt aangevraagd en het voor de bewerking van de aanvraag absoluut noodzakelijk is (bijv. doorgifte van het afleveradres aan een vervoerder).

Formulier dealerbestelling

Wanneer u bestellingen plaatst in onze dealershop, moet u er - voordat u de bestelling indient - mee akkoord gaan dat uw ingevoerde gegevens voor dit specifieke doel worden verwerkt. Wij bieden u hier een korte toelichting wat met uw gegevens gebeurt:

Alle door u ingevoerde gegevens worden bij de indiening van de bestelling via e-mail naar ons verzonden en in een protocolbestand op de webserver opgeslagen. Dit protocolbestand wordt alleen bij behoefte geanalyseerd en wordt 14 dagen na verzending van uw bericht automatisch gewist. Verder wordt uw bestelling in een database opgeslagen waar deze gegevens bewaard worden tot de wettelijke bewaartermijnen afgelopen zijn.

Tijdens het bestelproces moeten de volgende gegevens door u ingevoerd worden:

 • De gekozen producten (uw “winkelmandje”),
 • De aanspreektitel,
 • Voornaam en achternaam,
 • Uw adres (bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land),
 • Uw e-mailadres,
 • Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens.

Optioneel kunt u uw bestelling met de volgende informatie completeren:

 • Bedrijf/bedrijfsnaam,
 • Klantnummer,
 • BTW-ID,
 • Eventuele opmerkingen.

Verwerking van de gegevens:

Wij gebruiken de door u tijdens het bestelproces ingevoerde gegevens uitsluitend voor de bewerking van uw bestelling. Bovendien worden deze gegevens uitsluitend beschikbaar gesteld aan een beperkt aantal medewerkers die belast zijn met de afhandeling van bestellingen. Deze gegevens worden niet automatisch doorgegeven aan derden en worden alleen dan doorgegeven, wanneer het voor de bewerking van de aanvraag absoluut noodzakelijk is (bijv. doorgifte van het afleveradres aan een vervoerder).

Formulier aanvraag dealertoegang

Wanneer u toegang wenst te krijgen tot onze dealershop, moet u er - voordat u het aanvraagformulier indient - mee akkoord gaan dat uw ingevoerde gegevens voor dit specifieke doel worden verwerkt. Wij bieden u hier een korte toelichting wat met uw gegevens gebeurt:

Alle door u ingevoerde gegevens worden bij de indiening van de aanvraag door onze webserver via e-mail naar ons verzonden en in een protocolbestand op de webserver opgeslagen. Dit protocolbestand wordt alleen bij behoefte geanalyseerd en wordt 14 dagen na verzending van uw bericht automatisch gewist. Verder wordt uw bestelling in een database opgeslagen waar deze gegevens bewaard worden tot de wettelijke bewaartermijnen afgelopen zijn.

In het formulier moeten de volgende gegevens door u ingevoerd worden:

 • Bedrijfsnaam,
 • Eigenaar,
 • Bedrijfsadres (bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land),
 • Telefoonnummer,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens.

Optioneel kunt u uw bestelling met de volgende informatie completeren:

 • Naam van de inkoper,
 • Faxnummer,
 • Adres van de bedrijfswebsite,
 • Eventuele opmerkingen.

Verwerking van de gegevens:

Wij gebruiken de door u in het formulier ingevoerde gegevens uitsluitend voor de bewerking van uw bestelling. Bovendien worden deze gegevens uitsluitend beschikbaar gesteld aan een beperkt aantal medewerkers die belast zijn met de afhandeling van aanvragen voor dealeraccounts. Er vindt doorgifte van de gegevens aan derden plaats.

Formulier Private-label-aanvraag

Voordat u een aanvraag voor een offerte voor een private-label indient, moet u ermee akkoord gaan dat de door u ingevoerde gegevens voor dit specifieke doel worden verwerkt. Wij bieden u hier een korte toelichting wat met uw gegevens gebeurt:

Alle door u ingevoerde gegevens worden bij de indiening van de aanvraag door onze webserver via e-mail naar ons verzonden en in een protocolbestand op de webserver opgeslagen. Dit protocolbestand wordt alleen bij behoefte geanalyseerd en wordt 14 dagen na verzending van uw bericht automatisch gewist. Verder wordt uw bestelling in een database opgeslagen waar deze gegevens bewaard worden tot de wettelijke bewaartermijnen afgelopen zijn.

In het aanvraagformulier moeten de volgende gegevens door u ingevoerd worden:

 • Productselectie,
 • Bedrijfsnaam,
 • Naam contactpersoon,
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land),
 • Uw e-mailadres,
 • Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens.

Als optie kunt u tegelijk met uw aanvraag een logobestand bij ons indienen (“bestandsupload").

Verwerking van de gegevens:

Wij gebruiken de door u in het formulier ingevoerde gegevens uitsluitend voor de samenstelling van een offerte. Bovendien worden uw gegevens uitsluitend beschikbaar gesteld aan een beperkt aantal medewerkers die belast zijn met de afhandeling van dergelijke aanvragen. Deze gegevens worden niet automatisch doorgegeven aan derden en worden alleen dan doorgegeven, wanneer het voor de bewerking van de aanvraag absoluut noodzakelijk is.

Wanneer u ons een logobestand stuurt, geven wij dit door aan onze grafische dienstverlener. Onze dienstverlener maakt voor ons een ontwerpversie voor de productverpakking met uw logo. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@intervall.de.

Vastlegging van gegevens in serverlogbestanden

Metadata die informatie over de verzending van e-mailberichten bevatten, welke uit uw aanvragen resulteren, worden door de webserver automatisch opgeslagen en met regelmatige tussenpozen gewist. Als exploitant van de website hebben wij echter geen directe invloed op de opslag of gerichte verwijdering van deze gegevens en wij analyseren deze serverlogbestanden ook niet.

Recht op informatie, verwijdering, verdere informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom staan wij te allen tijde tot uw beschikking om informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Mocht u vragen hebben waarvoor u geen antwoord vindt in deze privacyverklaring, of mocht u over een bepaald punt nadere informatie willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@intervall.de.

Op aanvraag ontvangt u van ons kosteloos informatie over de via deze website door u opgegeven en door ons opgeslagen persoonlijke gegevens. Verder kunt u een blokkering of verwijdering van deze gegevens verlangen, voor zover het daarbij niet gaat om de voorgeschreven opslag van data voor de afhandeling van zakelijke aangelegenheden of om gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt.

Uw verzoek met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden kunt u in een gewoon schrijven en onder vermelding van de gewenste soorten informatie (bijv. E-mailadres, gebruikersnaam, klantnummer, ...) per e-mail naar info@intervall.de sturen.

Om uw mogelijke verzoek voor een blokkering van gegevens op elk gewenst moment te kunnen nakomen, is het noodzakelijk de voor blokkering aangemerkte gegevens ter controle beschikbaar te houden in een apart blokkeringenbestand. Voor zover er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook de verwijdering van deze gegevens verlangen.

Gebruikte webdiensten van derden

In de huidige versie maakt deze website geen gebruik van extern geïntegreerde diensten van derden.

Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Afbreken
Sluiten